Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Krak�w

 • Wypoczynek w Pi...

 • Kopce KrakowaCertyfikaty


SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW CHĘTNYCH DO POMOCY, PEŁNYCH ENERGII I POMYSŁÓW NA ZEBRANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO, które odbywają się W KAŻDY PONIEDZIAŁEK od 7.30 do 8.00 w sali nr 35RADA SAMORZĄDU:


PRZEWODNICZĄCY:
Kamil Nowak z klasy 6a
I ZASTĘPCA:
Lidia Kurzak z klasy 6a
II ZASTĘPCY:
Michał Tomkiewicz z klasy 5b
Mateusz Sojka z klasy 5c
SKARBNIK:
Mikołaj Kapcia z klasy 6a
ŁĄCZNICY:
Mateusz Czerwieniec, Kaja Kalicka (klasa 4a)
Krystian Piwowarski (klasa 4b)
Lena Szostak, Julian Kasprzycki (klasa 5a)
Izabella Balcerek, Tola Gancarczyk, Aurelia Karaś, Pola Komornicka (klasa 5b)
Mateusz Wesołowski (klasa 5c)
Krzysztof Niepsuj, Ada Stachowska (klasa 6a)
OPIEKA NAD OPRAWĄ AKADEMII:
Krzysztof Basiura, Maciej Pulchny (klasa 6a)
POCZET SZTANDAROWY:
Lidia Kurzak z klasy 6a
Ada Stachowska z klasy 6a

 • PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


  CELE DZIAŁAŃ SAMORZĄDU:
  • włączanie uczniów w życie Szkoły i proces współdecydowania o sprawach społeczności szkolnej; pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w życiu Szkoły,
  • wzbogacanie tradycji Szkoły,
  • kształtowanie umiejętności organizacyjnych; rozwijanie samodzielności, wdrażanie do podejmowania zobowiązań oraz odpowiedzialnego wywiązywania się z podjętych zadań,
  • uczenie się demokratycznych form współżycia; kształtowanie umiejętności prowadzenia dyskusji, wyrażania własnych poglądów i poszanowania odmiennych,
  • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych; uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań i tolerancji,
  • kształtowanie postawy proekologicznej,
  • udział w akcjach charytatywnych,
  • tworzenie warunków do nawiązywania więzi koleżeńskich.
  SPRAWY ORGANIZACYJNE:
  ◦ cotygodniowe zebrania Przedstawicieli Klas,
  ◦ przygotowywanie i prowadzenie akademii, apeli wychowawczych, uroczystego rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
  ◦ opieka nad gazetką SU,
  ◦ pomoc przy obsłudze konkursów przedmiotowych,
  ◦ wybory Przewodniczącego i Rady SU,
  ◦ organizowanie dyskotek i konkursów; udział wszystkich klas w Konkursie na Najlepszą Klasę.
  DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA:
  ◦ przygotowanie okolicznościowych akademii,
  ◦ udział w zajęciach teatralnych.
  DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA:
  ◦ włączanie się w akcje ekologiczne,
  ◦ przygotowanie konkursów ekologicznych.
  UDZIAŁ W AKCJACH CHARYTATYWNYCH: ◦ całoroczna zbiórka zakrętek,
  ◦ akcja „Góra grosza”,
  ◦ zbiórki oraz kiermasze na rzecz potrzebujących,
  ◦ zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt.

  KONKURS NA „NAJLEPSZĄ KLASĘ”


  Każda klasa zbiera punkty przez cały rok. Są one przyznawane w następujących kategoriach:
  • OBECNOŚĆ NA ZEBRANIACH SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.
  • ŚREDNIA OCEN KLASY UZYSKANA W DANYM PÓŁROCZU:
  I miejsce – 30 p.
  II miejsce – 20 p.
  III miejsce – 10 p.
  • KONKURSY:
  I miejsce – 20 p.
  II miejsce – 15 p.
  III miejsce – 10 p.
  • ORGANIZACJA:
  • przygotowanie okolicznościowych gazetek klasowych
  • dyżur przed i po apelu (przygotowanie i sprzątanie sali)
  • uczestnictwo w rozgrywkach sportowych
  • przygotowanie innych imprez ogólnoszkolnych,
  • realizacja różnych akcji
  • pomysłowość
  0 - 10 p.
  0 - 5 p.
  według miejsca I – III
  0 - 10 p.
  ustalane na bieżąco
  0 - 5 p.
  Pod koniec roku klasa, która uzyskała najwyższą liczbę punktów nagradzana jest przechodnim Pucharem Dyrektora Szkoły.

  Opiekun SU Aleksandra Seręga